Aerobic studio - home
DÁRKOVÉ POUKAZY
VÁM RÁDI PŘIPRAVÍME NA KONKRÉTNÍ ČÁSTKU NEBO NA JAKÉKOLIV NAŠE SLUŽBYNechte si zasílat novinky z www.aerobicstudio.cz
Partneři aerobic studia
Aerobic Studio E-shop
Aerobic Studio Petry Moudré Brno
Aqua aerobic podmínky

Podmínky a pravidla pro kurzy aqua aerobiku SUNFIT studia Petry Moudré

 1. Vzhledem k omezenému počtu míst v bazénech, má účastník kurzu nárok na cvičení pouze v hodinách, dnech a termínech na které se řádně přihlásil. Před začátkem každé hodiny je povinen se registrovat u lektorky, která je na bazénu. Cvičení je umožněno pouze osobám starším 18 let. Mladší osoby se mohou zúčastnit cvičení pouze v doprovodu dospělé osoby.

 2. Pravidla pro nahrazování zmeškaných lekcí:
  V případě absence je možné čerpat náhradní lekce a to prioritně na bazénu, kde je cvičící přihlášen. Po domluvě tel.: 603 918 142 je možné poskytnout náhradu i na jiném bazénu, kde cvičení provozujeme. Náhrady poskytujeme pouze do výše možného maximálního počtu klientů v bazénu, které nám předepisují smluvní vztahy s provozovateli. Prosíme respektujte toto nařízení. Děkujeme vám za pochopení.
  Náhrady lze čerpat pouze v rámci předplaceného období, kterého se týkají. Do dalšího období, které si klient řádně předplatí lze převést maximálně jednu nevychozenou lekci k vycvičení. Čerpání náhradní lekce je podmíněno tím, že v dané hodině bude místo nebo se nedostaví všichni předplatitelé a nebude tak překročena maximální kapacita míst v bazénu. Předplatitelé nemají povinnost se z lekcí předem omlouvat, nevíme tedy předem kolik klientů se nedostaví.
  Čerpání náhradní lekce je vždy třeba před vstupem na bazén nahlásit lektorce, která danou lekci vede. Předplatitel může rovněž své místo v hodině přenechat druhé osobě, která může jít cvičit místo něj. Není možné navyšování počtu klientů v bazénu tím, že si na bazén klientka přivede ještě kamarádku, která by vyčerpala její zmeškanou lekci.
  Na bazény kde cvičíme v hluboké vodě je umožněn vstup pouze osobám, které umějí plavat.

 3. Pravidla pro vracení kurzovného:
  Odhlášení z kurzu je třeba vždy učinit písemně na e-mail: petra@sunfit.cz, rozhodující je tedy datum kdy vaši žádost obdržíme. Předplatiteli bude vráceno zpět kurzovné ponížené o již uskutečněné lekce ke dni přijetí žádosti a o storno poplatek ve výši 500 Kč. V případě, že si předplatitel najde sám za sebe náhradníka budeme mu vráceno kurzovné ponížené o již uskutečněné lekce, storno poplatek nebude účtován. Cvičící nemají nárok na vrácení peněz při absenci na hodinách. V případě, že bude lekce zrušena ze strany SUNFIT studia Petry Moudré, bude cvičím nabídnuta kompenzace ve formě náhradní lekce.

 4. Ze cvičení může být vyloučena osoba, která svým chováním a projevy narušuje průběh cvičení.

 5. Každý účastník je povinen dodržovat čistotu a osobní hygienu a před vstupem do bazénu se osprchovat. Cvičení se nemohou účastnit osoby s kožním onemocněním (především plísně a jiné). Hodinky a jiné šperky (prstýnky, náramky, řetízky), které by mohly poškodit naše pomůcky je nutné před vstupem do bazénu odložit. Stejně tak do bazénu nepatří žvýkačky!

 6. Účastník cvičení je povinen si své osobní věci (oděv, popř. obuv) uložit a řádně uzamknout v k tomu určené šatní skříňce či šatně. Cennosti je doporučeno si vzít s sebou do prostoru bazénu. SUNFIT studio Petry Moudré neručí za případné ztráty odložených věcí.

 7. Účastníkům cvičení jsou pomůcky ke cvičení zapůjčeny a je třeba s nimi zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele.

 8. Pomůcky ke cvičení neplní funkci záchranných prostředků, jsou pouze doplňkem cvičení.

 9. Osoba přihlášená do kurzu se cvičení účastní na vlastní riziko a intenzitu cvičení by měla přizpůsobit svému zdravotnímu stavu. Případné zdravotní potíže či indispozice je třeba aby konzultovala se svým lékařem a informovala o nich vždy cvičitelku.

 10. Účastník cvičení zodpovídá za svůj zdravotní stav a cvičí dobrovolně na vlastní riziko.

 11. Přihláškou do kurzu a vstupem do bazénu se každý účastník dobrovolně podrobuje Provoznímu řádu bazénu, Podmínkám a pravidlům pro kurzy aqua aerobiku a organizačním pokynům lektorky.

Copyright: SUNFIT studio, Ing. Petra Moudrá, Brno, 18.12. 2023


© 2004 - 2024 SUNFIT STUDIO Petry Moudré | Mapa stránek | Právní doložka