Aerobic studio - home
DÁRKOVÉ POUKAZY
na jakékoliv naše služby - kurzy aqua aerobicu, permanentky na cvičení, víkendové pobyty. Objednávky tel.: 603 918 142Nechte si zasílat novinky z www.aerobicstudio.cz
Partneři aerobic studia
Aerobic Studio E-shop
Aerobic Studio Petry Moudré Brno
Aqua aerobic podmínky

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO KURZY AQUA AEROBIKU STUDIA PETRY MOUDRÉ

 1. Vzhledem k omezenému počtu míst v bazénech, má účastník kurzu nárok na cvičení pouze v hodinách, dnech a termínech na které se řádně přihlásil. Před začátkem každé hodiny je povinen se registrovat u cvičitelky, která je na bazénu. Cvičení je umožněno pouze osobám starším 18 let. Mladší osoby se mohou zúčastnit cvičení pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let).

 2. Pravidla pro nahrazování hodin:
  V případě absence je možné čerpat náhradní lekce a to prioritně na bazénu, kde je cvičící přihlášen. Po domluvě (tel.: 603 918 142) je možné poskytnout náhradu i na jiném bazénu, kde cvičení provozujeme. Na lekcích, které jsou na webových stránkách označeny jako VYPRODANÉ, poskytujeme náhrady pouze do výše možného počtu klientů v bazénu. Prosíme respektujte maximální kapacitu bazénů, kterou nesmíme a nebudeme překračovat. Děkujeme za pochopení.
  Náhrady lze čerpat pouze v rámci předplaceného období, kterého se týkají. Do dalšího období, které si klient řádně předplatí lze převést maximálně jednu nevychozenou lekci k vycvičení. Čerpání náhradní lekce je podmíněno tím, že v dané hodině bude místo nebo se nedostaví všichni předplatitelé a nebude tak překročena maximální kapacita míst v bazénu. Předplatitelé nemají povinnost se z lekcí předem omlouvat, nevíme tedy předem kolik klientů se nedostaví.
  Čerpání náhradní lekce je vždy třeba před vstupem na bazén nahlásit cvičitelce, která danou hodinu vede. Předplatitel může rovněž své místo v hodině přenechat druhé osobě, která může jít na danou lekci místo něj. Není možné navyšování počtu klientů v bazénu tím, že si na bazén klientka přivede ještě kamarádku, která by si vybrala její zmeškanou lekci.
  Na bazény kde cvičíme v hluboké vodě je umožněn vstup pouze osobám, které umějí plavat.

 3. Pravidla pro vracení kurzovného:
  Odhlášení je třeba vždy učinit písemně na e-mail: petra@aerobicstudio.cz nebo telefonicky na číslo 603 918 142. Předplatiteli bude vráceno zpět kurzovné ponížené o již uskutečněné lekce ke dni odhlášení a o storno poplatek ve výši 400 Kč. V případě, že si předplatitel najde sám za sebe náhradníka budeme mu vráceno kurzovné ponížené o již uskutečněné lekce, storno poplatek nebude účtován. Cvičící nemají nárok na vrácení peněz při absenci na hodinách.

 4. Ze cvičení může být vyloučena osoba, která svým chováním a projevy narušuje průběh cvičení.

 5. Každý účastník je povinen dodržovat čistotu a osobní hygienu a před vstupem do bazénu se osprchovat. Cvičení se nemohou účastnit osoby s kožním onemocněním (především plísně a jiné). Hodinky a jiné šperky (prstýnky, náramky, řetízky), které by mohly poškodit vodní pomůcky je nutné před vstupem do bazénu odložit. Stejně tak do bazénu nepatří žvýkačky!

 6. Účastník cvičení je povinen si své osobní věci (oděv, popř. obuv) uložit a řádně uzamknout v k tomu určené šatní skříňce či šatně. Cennosti je doporučeno si vzít s sebou do prostoru bazénu. Aerobic studio Petry Moudré neručí za případné ztráty odložených věcí.

 7. Účastníkům cvičení jsou pomůcky ke cvičení zapůjčeny a je třeba s nimi zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele.

 8. Pomůcky ke cvičení neplní funkci záchranných prostředků, jsou pouze doplňkem cvičení.

 9. Osoba přihlášená do kurzu se cvičení účastní na vlastní riziko a intenzitu cvičení by měla přizpůsobit svému zdravotnímu stavu. Případné zdravotní potíže či indispozice je třeba aby konzultovala se svým lékařem a informovala o nich vždy cvičitelku.

 10. Účastník cvičení zodpovídá za svůj zdravotní stav a cvičí dobrovolně na vlastní riziko.

 11. Přihláškou do kurzu a vstupem do bazénu se každý účastník dobrovolně podrobuje Provoznímu řádu bazénu, Podmínkám a pravidlům pro kurzy aqua aerobiku a organizačním pokynům cvičitele.

Copyright: Ing. Petra Moudrá, Brno 2016


© 2004 - 2018 SunFit studio Petra Moudrá | Mapa stránek | Právní doložka